Výhody plechovej strechy

  1. Najvačšou výhodou plechovej strechy je jej nízka hmotnosť (jedna desatina z hmotnosti tzv. ťažkých krytín), čím sa znižujú náklady na krov
  2. Pri rekonštrukcii starších stavieb nie je vždy nutné prelatovanie
  3. Rýchla montáž
  4. Obrovská farebná škála
  5. Vyše 50-ročná životnosť
  6. Nulová nasiakavosť materiálu
  7. Nízka cena
  8. Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam
  9. Nízka cena dopravy vďaka niekoľkonásobne nižšej hmotnosti strechy

Najvačšou nevýhodou plechových strešných krytín nie je žiadna z jej vlastností, ale samotné predsudky a nedôvera investorov i staviteľov. Najčastejšie sa obávajú zvýšenej hlučnosti za daždivého počasia. Je tu však jeden podstatný fakt, ktorý, nech už je pravda o zvýšenej hlučnosti akákoľvek, rieši tento problém. Každé obývané podkrovie musí byť v našich končinách zateplené a tepelná izolácia má okrem termických aj zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré neprepustia prípadný zvýšený hluk. Dokonca aj keď je podkrovie nezateplené, otázka zvýšenej hlučnosti sa stáva bezpredmetnou, lebo môžeme takmer so stopercentnou istotou konštatovať, že nezateplené podkrovie je neobývané. Takisto samotné profilovanie plechovej krytiny eliminuje prípadnú hlučnosť spôsobenú rezonanciou na minimum.