Trapézové profily sú vyrábané postupným tvarovaním za studena a ponúkajú ideálne riešenie opláštenia striech a fasád budov. Na výrobu fasádnych, strešných alebo nosných trapézových profilov používame oceľové pozinkované plechy alebo žiarovo pozinkované plechy s organickým povlakom (lakoplastované).